image

Betaflight módy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

Když není zvolen žádný letový mód, je koptera v módu ACRO.

Aby šel zvolit ANGLE a HORIZON mód, musí být povolen akcelerometr. Když je vypnutý, ANGLEa HORIZON není v nabídce módů.

AIRMODE

Zapíná možnost, kdy koptera i při staženém plynu dokáže manévrovat, nepohybuje se ve vzduchu pouhou setrvačností.

Důsledkem je, že FC může nečekaně roztočit motory, když leží koptera na zemi nebo když se země dotkne, nečekaně přidá. Proto je dobré být oparný, když má koptera zapnutý tento režim. Dá se generálně zakázat v záložce Configuration. Výhodnější je ovládat zapínání a vypínání tohoto režimu stejně jako módy přepínačem, může si člověk zapínat a vypínat AIRMODE dle potřeby.

ANTI-GRAVITY

Úprava chování koptery při prudkém stažení plynu. Ovládání stejně jako AIRMODE. Dá se generálně zakázat v záložce Configuration, nebo ovládat zapínání a vypínání tohoto režimu stejně jako módy přepínačem,

ARM stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

Základní mód.

Před vzletem musí být koptera "zaarmovaná" - armed, v módu ARM.

Koptera stojí na zemi, motory se roztočí.

Do módu ARM se koptera přepíná přepínačem, lze to dělat i gestem kniply - stažený plyn a směrovka/yaw doprava.

V nastavení je možnost, že v arm modu se motory otáčet nebudou, dokud nepřidáte plyn.

ANGLE stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

Začátečnický mód. Když se pustí kniply, koptera bude držet horizont.

Koptera je stabilizovaná gyroskopem i akcelerometry.

Povolí maximální náklon 45 stupňů. Při plné výchylce pitch nebo roll nejde koptera překlopit.

Maximální náklon lze nastavit.

HORIZON stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

Začátečnický mód. Když se pustí kniply, koptera drží horizont.

Koptera je stabilizovaná gyroskopem i akcelerometry. Při plné výchylce pitch nebo roll se koptera překlopí. Náklon není omezen.

ACRO stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

Také MANUAL mód nebo RATE mód.

Neudržuje kopteru v žádné pozici či poloze. Kniply se ovládá rychlost rotace koptery podél jednotlivých os. Koptera je stabilizovaní jen gyrem - rychlost rotace.

FLIP OVER AFTER CRASH stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.08.2021

nebo také TURTLE MODE

Umožňuje otočit kopteru na zemi zpátky na břicho, když spadla a leží na zádech. Roztočí motory na jedné straně obráceně.

Musí to podporovat regulátor motoru - DShot ESC protocol.


zpátky na: Betaflight │ dál: Gimbal


přehled kapitol:

  1. Betaflight
  2. Módy
  3. Gimbal
  4. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Flight Controllery | Betaflight)