image

Aerodynamické tunelystálý odkaz / permalink

27.03.2006

V počátcích letectví se prováděla měření za pohybu zkoumaného objektu. Už Leonardo da Vinci a Isaac Newton zkoumali takto vlastnosti těles v proudu vzduchu. To je však nevýhodné, protože vzduchem musí cestovat i měřící aparatura (tehdy včetně výzkumníka). Záhy přišli výzkumníci s myšlenkou: měřený předmět a aparatura bude na místě a pohybovat se bude vzduch. Vznikají tak aerodynamické tunely. 

První tunely byly založeny na proudění vzduchu z tlakové nádoby. Moderní tunely jsou uzavřené okruhy, kde je vzduch hnán elektricky poháněným ventilátorem.
1 model
2 měřící prostor
3 difuzor
4 dýza
5 usměrňovací síto
6 vrtule
7 elektromotor
8 ohybové lopatky
Viz Historie aerodynamických tunelů.

Historie aerodynamických tunelůstálý odkaz / permalink

28.03.2006

image

Nápad sestrojit aerodynamický tunel je starý. Podívejte se do Historie, kde jsou zaznamenány některé významné počiny ve stavbě aerodynamických tunelů v kontextu ostatních událostí.