image

Vůlestálý odkaz / permalink

18.08.2009

Celé soupáčí nahonů kormidel by mělo chodit bez vůlí. Základním přepokladem je použití koncovek táhel a pák kormidel a serv s odpovídajícím průměry čepů a děr.

image

Otvory pro čepy v pákách serv a otvory v pákách kormidel dělají výrobci v různých velikostech. Táhla velkých modelů jsou osazena velkými čepy, malé model malými. Otvor v páce lze v případě potřeby převrtat na větší průměr, naopak to ale nejde a je-li malý čep ve velkém otvoru s vůlí třeba půl milimetru, vzniká na kormidle vůle, která může znepříjemnit řízení nebo může způsobit třepetání kormidel a destrukci řídících ploch za letu.

Táhlo by mšlo být nasazeno na pákách tak, aby byla při maximální výchylce serva požadovaná výchylka kormidla. Čep na páce (nebo kolečku) serva umístěne do otvoru nevzdálenějšího od osy otáčení páky. Vyzkoušejte vhodnou polohu čepu v páce kormidla. Čím bude páka u karmidla větší (čep v otvoru páky vzdálenějším od osy otáčení kormidla), tím bude výchylka kormidla menší. Pokud vám vychází výchylky kormidla moc veliké, posuňte čep na páce serva blíže středu otáčení. Čím bude páka u serva menší, tím bude výchylka kormidla menší - je to naopak než na páce kormidla.

Obecně platí, že by páky na servu i u kormidla měly být větší (použít otvory pro čepy vzálenější od osy otáčení páky). Celá soustava pak bude mít menší vůle.

Vztlakové klapky ve větší rychlostistálý odkaz / permalink

09.08.2018

Instalace kamery na model může rozšířit vědomosti konstruktéra o tom, co se za letu s modelem děje. Já jsem třeba dal na lehký větroň kameru Hawkeye Firefly Micro.

Záběr dozadu ukazuje, jak se při strmém sestupu při velkém zvýšení rychlosti letu samovolně přizvednou vztlakové klapky nahoru. Na zemi jsem nastavil vztlakové klapky do nulové polohy a klapky tuto polohu během běžného letu drží. Při velké rychlosti se je proudění kolem křídla snaží přizvednout. Čím je tužší náhon od serva, čím pevněji je servo usazeno v křídle, tím je ten jev menší. Všimnul jsem si toho i u jiných letadel a někdy to vedlo k tomu, že jsem na zemi nulovou výchylku klapek nastavil o ty milimeříky dolů, aby za letu klapka byla v kýžené pozici.


imageKinematika náhonů