image

Trupstálý odkaz / permalink

27.02.2007

Trup drží pohromadě celé letadlo, nese vybavení stroje, užitečné zatížení. Musí vydržet velká zatížení při startech a přistáních.

Vyztužení plaňkového potahustálý odkaz / permalink

06.07.2009

OPotah oblých trupů polomaket a maket větroňů se často řeší plaňkováním. Trupy větroňů ale při běžném létání a zejména při létání na svahu trpí. Je třeba docílit přijatelnou odolnost trupu.

image
zdroj: www.rcgroups.com

Chris Williams plaňkuje trupy svých strojů (1:4 až 1:3) pásky překližky a zevnitř je potom vyztuží sekaným sklem a epoxidovou pryskyřicí.

image
zdroj: www.rcgroups.com

Lože motoru - domekstálý odkaz / permalink

07.07.2009

Benzínové motory jsou u větších modelů uloženy na tzv. domku.

image

Dnes už se onstrukce domlu požívá i pro elektromotory i pro malé metylové motory.

Domek by neměl být pravoúhlý, ale kónický s mírně nesouměrným tvarem, kvůli zvýšení odolnosti vůči vibracím.

Ukázky chybného řešenístálý odkaz / permalink

27.02.2007

Vruby stálý odkaz / permalink

27.02.2007

image
zdroj: rc-nitra.ic.cz

Výřezy provedené kvůli přístupu k upevňovacím šroubům serva vytváří vruby v lemu otvoru skořepiny laminátového trupu.

Trup bude mít při namáhání tendenci v tomto místě praskat.