image

Modely

Elektronika

image

Konkrétní řešenístálý odkaz / permalink

28.11.2004

Zde jsou popsaná nejčastěji používaná řešení připojení serv.

Řešení kabeláže v trupustálý odkaz / permalink

02.01.2005

V trupu je většinou soustředěna kompletní instalace rádia, pohon atd.

Upevnění kabelů v trupustálý odkaz / permalink
02.01.2005

Kabely v trupu lze upevnit různými způsoby. Uvedu zde některé. V praxi se zpravidla tyto způsoby podle potřeby kombinují.

Zastrkání kablíků za molitanystálý odkaz / permalink
02.01.2005

V modelu běžné velikosti jsou komponenty rádia zabaleny v ochranném obalu (třeba molitanu) a v trupu uloženy natěsno. Kablíky je pak možné zastrkat mezi molitan a trup.

Přilepení kablíků ke stěně trupustálý odkaz / permalink
02.01.2005

V prostorném trupu je možné kablíky přibodovat pistolí s tavným lepidlem ke stěně trupu.

Nevýhodou je, že kabeláž se stává pevnou součástí modelu. Při demontáži je nutné kabely odtrhnout a očistit od lepidla. Zapatlání od lepidla lze předejít tím, že se kabely před přilepením protáhnou bužírkou.

Uchycení kablíků elektrikářskými páskystálý odkaz / permalink
02.01.2005

V prostorném trupu je také možné k uchycení kablíků použít elektrikářských pásků. Stačí k tomu vhodně rozmístěné otvory v přepážkách, za které se pásky dají chytit. Také je možné použít samolepící příchytky.

Výhodou je, že kabeláž se dá jednoduše demontovat přestřižením pásků.

Je třeba dát pozor, aby se kabely nemohly někde prodřít přes ostrou hranu.

Anténa přijímačestálý odkaz / permalink
02.01.2005

Anténa se vede co nejdál od ostatních vodičů. Nejběžnější způsob je vyvedení antény na nejbližším vhodném místě ven z trupu a její zavěšení na vrchol směrovky.

Místo vhodné pro vyvedení antény musí splňovat následující podmínky. Při nárazu by neměla být anténa ohrožena třeba křídlem vysmeknutým z jeho uložení. Při hodu modelu by ruka neměla mít možnost zachytit za anténu. Anténa by neměla mít možnost dostat se do točící se vrtule. Anténa by neměla být vyvedena v místě, kde ji hrozí prodření při přistání.

Trupy z uhlíku stíní rádiový signál. Anténa musí být u těchto trupů vyvedena ven!

Poloha antény za letu významně ovlivňuje schopnost přijímače pracovat v mezních situacích.

V návodu přijímače Simprop - Scan-7 je o umístění antény jedna kapitolka.

image

Rozebírá se zde (shora dolů):

  • anténa kolmo nahoru - nejlepší příjem: Toto řešení bývá vidět na akrobatických motorových modelech, kde je na hřbetě anténka z ocelové struny (Simprop uvádí její délku alespoň 30 cm).
  • anténa kus vodorovně a kus svisle: U menších modelů se dá realizovat vedením antény podél trupu a na konci podél směrovky nahoru. Dobré podmínky pro příjem.
  • anténa šikmo nahoru: Nejčastější provedení antény, kdy anténa vystupuje nahoře z trupu za kabinou nebo za křídlem a odtud je vedena na vrchol směrovky. Dobré podmínky pro příjem.
  • anténa vedená horizontálně: To je případ, kdy je anténa přilepena z vnějšku na trupu nebo je vedena jeho vnitřkem. Toto řešení přináší problémy zejména při letu nízko nad zemí ve velké vzdálenosti. Také vedení vnitřkem trupu je třeba věnovat pozornost. Trupy s uhlíkovými vlákny dovedou anténu stínit!
Anténa vedená ke směrovcestálý odkaz / permalink
02.01.2005

Nejběžnější provedení antény. Anténa je vyvedena co nejdříve z trupu ven a vedena k vrcholu směrovky.

U motorového modelu bývá přijímač uložen pod/nad křídlem. Anténa je vyvedena na hřbetu trupu za křídlem. U větroňů, které mají přijímač uložený více vepředu, se anténa vyvádí nahoře za kabinou.

Do otvoru je vhodné vložit krátký kousek bužírky a anténu protáhnout skrz tuto průchodku. Anténa se potom neláme přes hranu otvoru.

Anténa je vedena nahoru na vrchol směrovky, kde je pružně uchycena přes smyčku tenké gumy. Smyčka gumy je na vrcholu směrovky uchycena špendlíkem nebo protažena malou dírkou. Pružné uchycení oceníte ve chvíli, kdy trup o něco opřete zrovna v místě vedení antény.

Pokud anténa ještě přečnívá, nechá se přečnívající kus plandat. Někdy se vede od vrcholu směrovky na konec výškovky.

Prutová anténastálý odkaz / permalink
02.12.2007

U modelů, u nichž je třeba zajistit dobrý příjem v extrémních situacích jako jsou například jety, které létají ve velkých vzdálenostech od vysílače, se používá prutová anténa.

Toto řešení je používané již mnoho let. Je to anténa z ocelové struny vetknutá většinou do hřbetu trupu. Pamatuji si tyto antény na akrobatických modelech M3 už v osmdesátých letech.  

image

Na snímku je prutová anténa na proudovém modelu Fokker Jana Horáka (model je na stojanu vzhůru nohama).

Hlavní část antény tvoří drát vetknutý do hřbetu trupu modelu. O jeho délku je zkráceno lanko původní antény přijímače.

Původní anténa a anténa prutová musí být spolehlivě spojeny. Na konec lanka antény se dává očko a to se přichytí k patě prutové antény šroubkem.

Prut antény se dělává lomený. Kus je svisle vzhůru, kus je v úhlu 30 - 45 stupňů.

image
prutová anténa na obří Z-50 Zdeňka Hůlky

Připojení serv v křídlechstálý odkaz / permalink

16.10.2003
Pokud jsou serva umístěna v křídle a křídlo je oddělitelné od trupu, je třeba vymyslet způsob rozebiratelného připojení serv k přijímači. Záleží na tom, zda je křídlo dělené nebo nedělené, zda je při létání pravděpodobné oddělení křídla od modelu, jak rychlá montáž a demontáž modelu je požadována atp.

Každé řešení má své výhody a nevýhody. Je třeba individuálně zvážit, co je pro daný model a způsob jeho provozu vhodné.

Kabely od serv až k přijímačistálý odkaz / permalink
17.10.2003
Tento způsob propojení serv s přijímačem je typický pro motorové modely, které mají jednodílné křídlo, servo křidélek je ve středu křídla a po připevnění křídla k trupu modelu je servo uvnitř trupu. Protože se přijímač nachází v trupu blízko tohoto serva, není problém servo v průběhu montáže připojit. Je jen potřeba mít dostatešně dlouhý kablík.

Problém nastává ve chvíli, když je přijímač umístěn za přepážkou a ještě větší problém je, když je křídlo dělené a křídla se připojují z boku trupu. Potom je třeba protahovat kablík dírami v kořenovém žebru a trupem. Často špatně přístupnými prostory.

Problémem je v tomto případě nejen komplikované protahování kablíku serva, ale také volný kablík v prostoru pohybujících se pák serv a táhel.

Doporučuji vložit do kabelu konektor. Kabel je trupem k příjímači veden definovaným způsobem.

Konektor v trupu u centroplánustálý odkaz / permalink
18.10.2003
Další možností je vyvést kablík serva jen kousek z kořenu křídlka.

V centroplánu uvnitř trupu je protikus konektoru.

image

Při nasouvání křídla na spojky se kablík s konektorem provleče otvorem v trupu v žebru centroplánu s uvnitř trupu se spojí s prodlužovacím kabelem k přijímači.

Ukázka instalace s více servy v křídle

image
Konektor v kořenovém žebru křídlastálý odkaz / permalink
16.10.2003
aaa
bbb
Konektor mezi jednodílným křídlem a trupemstálý odkaz / permalink
17.10.2003
Pokud se křídlo připojuje k trupu svrchu nebo zespodu a vzájemná poloha dílů je zajištěna uložením křídla a upevňovacími elementy (šrouby např.) je možné do křídla zalepit konektor a do trupu protikus. Přiděláním křídla k trupu se konektory propojí.
Takovéto řešení je použiré např. u modelu Ocelot. Vzájemná poloha musí být zajištěna opravdu dobře, aby nebyl konektor namáhán silami mezi křídlem a trupem.

Viz také Elektrifikace.