image

Přepínače napájení a Duplexstálý odkaz / permalink

25.09.2009

V modelářských diskuzích byly zmiňovány problémy systémů 2.4 GHz s přepínači napájení v modelech. Přepnutí na záložní zdroj má způsobovat reset přijímače.

Já používám Přepínač napájení MGM ACCUSW 4a a vyzkoušel jsem ho v provozu s přijímači Jeti Duplex R8 a Jeti Duplex R14.

Používám dva akumulátory - NiCd pětičlánky 2300 mAh. Přepnutí na záložní zdroj se nijak na chodu přijímače neprojevuje.

Nastavení parametru Output Period přijímačů Duplexstálý odkaz / permalink

05.10.2009

Při nastavování přijímačů Duplex jsem narazil na parametr Output Period. Vím, že hodnota 20 ms odpovídá periodě vysílání sekvence povelů pro všechna serva - 50 x za sekundu. Nebylo mi jasné, kdy se může hodit změnit toto nastavení.

image

Dočítám se na internetu v modelářských diskuzích, že některá serva nechodí plynule "za kniplem" a řeší to právě změna nastavení tohoto parametru.

Uvádí se, že by parametr měl být nastaven podle skutečné periody opakování signálu pro jednotlivé servo tak, jak je vysílá vysílač (kodér vysílače). Já však neznám tuto periodu. Vhodné je prý nastavit parametr na hodnotu BYTRANSMITTING. Manuál však takovou hodnotu neuvádí (viz obrázek).

Jdu se tedy podívat do dílny, co lze u tohoto parametru nastavit u mého přijímače Jeti Duplex R8 a Jeti Duplex R14. A skutečně, když se docvakám k nejnižšímu číslu, tak další hodnotou je "ByTransmitter" - "podle vysílače". U obou přijímačů.

Když si vezmu do ruky papírový manuál, tak tam je hodnota "ByTransmitter" uvedena je, v manuálu - grafickém přehledu nastavení (duplex-cz_rx-schema-krivky_web.pdf) uvedena není. Pro mě je bohužel dokumentace tištěna nepříjemně malým písmem (chápu to, nechtějí platit přepravu papíru) a tak dávám přednost čtení dokumentace na počítači. Ta je na webu Jeti bohužel trochu ve zmatku image

Pro úplnost uvádím, co říká manuál:

Output Period: nastavení periody výstupních signálů (standardní nastavení 20ms), při menších hodnotách dochází u analogových serv k rychlejší reakci (odezvě) a většímu proudovému odběru. U některých serv může dojít k rozkmitání, pokud je nastavena příliš nízká hodnota. Výstupní periodu lze nastavit také do synchronního režimu s vysílačem a to nastavením na - Output Period - By Trnasmitter.

Jak se dají Duplexem ušetřit kanálystálý odkaz / permalink

09.08.2010

Nomálně, když u svého devítikanálového Multiplexe potřebuji ovládat třeba křidélka, tak jsou dvě serva křidélek připojena na dva kanály. Ve vysílači nastavuji reverz, neutrál a krajní výchylky každého serva zvlášť.

Když musím u "méněkanálového" vysílače šetřit kanály, musím s běžným přijímačem dát serva křidélek na Y-kabel a vše řešit mechanicky správným opákováním a nastavení délky táhel. A jedno servo nějak reverzovat.

S programovatelným přijímačem Jeti si ten jeden kanál křidélek, co jde z vysílače rozdělím na dva výstupy přijímače - mám třeba čtyřkanál vysílač, ale osmikanál přijímač Jeti. A to co nastavuji ve vysílači, nastavím v tom přijímači Jeti boxem: reverz jednoho serva, neutrál a krajní výchylky každého serva zvlášť.

A když budu chtít nastavit třeba křídlo se čtyřmi klapkami (vztlaky a křidélka), tak u vícekanálu použiju 4 kanály (nastavování a mixování ve vysílači) a u chudšího vysílače na to vystačím se dvěma kanály a vše namixuji a nastavím v přijímači. Ušetřím tak dva kanály.


předchozí stránka imageJETI Duplex - Zkušenosti (2)Zkušenosti s Duplexem v házedleimage