image

Hledání modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.05.2006

Někdy se při létání stane, že model zmizí za nějakou překážkou. Za stromy, za horizont, ve vysokém porostu. Nejčastěji se taková věc stane při létání s větroni, ale stát se to může i s motorákem, se kterým létáte maximálně 100 metrů od sebe. Stačí nouzové přistání do vysoké trávy a máte na desítky minut o zábavu postaráno. Jak při hledání modelu postupovat?

Zmizí-li model v porostu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.05.2006

Zmizí-li model ve vysokém porostu (pole, les atp.), neutíkejte hned k místu přistání nebo havárie. Zapamatujte si místo, kde jste stáli a směr, kam model dopadl. Najděte si na horizontu objekt, za kterým při hledání půjdete.

Pokud můžete, postavte na místo pomocníka, který vás bude navigovat do správného směru. Až potom se vydejte za modelem. Pomocník občas zahýbe kormidly. Snad uslyšíte serva.

Najdete-li model rozbitý, hned na místě zkontrolujte, zda trosky, které chcete odnést, obsahují všechny díly modelu a jeho vybavení. Později byste nemuseli místo dopadu najít.

Velice často bývá špatně odhadnutá vzdálenost k místu havárie. Modeláři hledají zpravidla ve větší vdálenosti než by měli.

Při hledání a pochodu jedním směrem se rozhlížejte všemi směry. Občas se zastavte a rozhlédněte se pořádně do stran i dozadu za sebe. Hledáte-li v lese, zastavujte se častěji a propátrejte pohledem celý prostor kolem vás i nad vámi.

V hustém porostu můžete projít těsně kolem modelu a přesto si ho nevšimnete. Pomůže, když půjdete s vysílačem a občas zahýbete kormidly. Zvuk serv vám může pomoci. Výhodou je, máte-li model vybaven sirénkou.

Zmizí-li model za horizontem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.05.2006

Pokud vám model zmizel za horizontem a je nízko nad zemí, můžete jen předpokládat že jakžtakž sám přistane. Pokud je za horizontem veliké převýšení a váš model letí v 50 nebo více metrech a nikdo model z nějakého místa nemůže sledovat a nesleduje ho, je na obzoru katastrofa.

Z takové výšky může model sednout v obrovském prostoru tisíců metrů čtverečních. V takovém případě jde o rádio a je na místě jakýmkoli způsobem dostat model co nejrychleji k zemi. Je lepší model rozbít než nikdy nenajít.

Poznámka: Pokud jste v kondici, okamžitě se v takovém případě rozběhněte sprintem (i s vysílačem) k horizontu. Budete-li rychlí, máte naději, že model najdete a případně s ním v pořádku přistanete.

Radiolokace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.10.2023

Když je přijímač v modelu stále funkční a když vysílá telemetrii, lze toho při hledání modelu také využít. Vysílač ukazuje sílu signálu a když se budete s vysílačem pohybovat, poznáte, zda se k modelu blížíte nebo se vzdalujete.

Někdy to není tak jednoduché, v kopcovitém terénu se může stát, že se k modelu blížíte, ale signál slábne, protože jdete do dolíku před kopcem, za kterým model leží. Funguje i natáčení se s vysílačem do strany, kdy zjistíte přibližný směr k modelu. Funguje i zastínění vlastním tělem, když signál při otáčení zeslábne, Může být správný směr za vašimi zády.

Doporučuji vyzkoušet si to někde na velké louce nanečisto. Je dobré být připraven.

Tady je vysvětlena radiolokace se systémem ExpressLRS:

image anglicky možnost zapnout české titulky

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Provoz modelů)