image image

Vybrané podrobněji

Interface stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.07.2004

Na zadní stěně vysílače je 7 kolíkový konektor. Umožňuje:

Vysílač neumožňuje funkci otáčkoměru tak jako MPX 4000.

Konektor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.09.2004

V manuálu není popis zapojení tohoto konektoru. Na Internetu jsem ho také nenalezl. Odvodil jsem ale, že zapojení pinů bude stejné jako u ostatních Multiplexů. Hledal jsem tedy zapojení konektoru Multiplex MM, Europa, mc3030 a mc4000 profi.

Všechny konektory jsou zobrazeny z pohledu na konektor vysílače (na zdířky samice).

Multiplex MM stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
12.09.2004

pin popis
1  
2  
3 zem, minus akumulátoru
4 výstup kodéru (signál pro RC simulátor)
5  
6  
7  
Multiplex Europa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
12.09.2004

pin popis
1 plus akumulátoru
2 plus akumulátoru, je-li vysílač zapnutý
3 zem, minus akumulátoru
4 výstup kodéru (signál pro RC simulátor)
5 při uzemnění tohoto pinu (propojení na pin 3) vypne VF díl
6  
7  
Multiplex mc3030 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
12.09.2004

pin popis
1 plus akumulátoru - vstup pro nabíjení
2 plus akumulátoru je-li vysílač zapnutý
3 zem, minus akumulátoru
4
- datový výstup (výstup kodéru - signál pro RC simulátor, data při exportu paměti vysílače do počítače)
- datový vstup (data při importu paměti vysílače z počítače, signál z otáčkoměru)
5 při uzemnění tohoto pinu (propojení na pin 3) vypne VF díl
6 nepoužitý pin
7 při uzemnění tohoto pinu (propojení na pin 3) povolí vstu na pinu 4 pro otáčkoměr
Multiplex Evo stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
12.09.2004

Konektor Eva je stejný jako konektor vysílač mc3030 Profi nebo Europa.

image

Konektor je zobrazen z pohledu na zdířky konektoru vysílače nebo na vnitřek zástrčky na pájecí body jednotlivých kolíků.

pin popis
1 plus nabíječky
2 plus akumulátoru vysílače při zapnutém vysílači
3 zem, minus akumulátoru, minus nabíječky
4 výstup kodéru (signál např. pro RC simulátor); signál je na konektoru jen když je vysílač zapnut se zablokovaným VF modulem
5 Uzemněním tohoto vývodu (spojením s vývodem 3) se vypíná VF modul. Vysílač nevysílá.
6  
7  

Piny 1 a 3 slouží k nabíjení akumulátoru vysílače.

Piny 3 a 4 lze využít pro připojení k simulátoru FMS.

Piny 3,4 a 5 lze využít pro připojení přijímače v diagnostickém režimu.

Vlastní zástrčku jsem koupil v prodejně elekro součástek za 16 Kč. Řekl jsem si o DIN sástrčku - samce a zdůraznil, že je všech 7 pinů po obvodu. Existuje ještě 7 kolík s jedním pinem ve středu. Konektor má nevýhodu v tom, že plast, který drží piny, je z termoplastu. Při pájení se musí proto postupovat opatrně. Nejlepší je držet pin při pájení z druhé strany v kleštičkách, které částečně teplo odvedou.

Připojení přijímače v diagnostickém režimu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.07.2004

Vysílač v tomto režimu nevysílá. Přijímač je připojen kabelem. Režim umožňuje nastavování modelu aniž byste se museli domlouvat s modeláři na stejném kanálu.

Kabel pro připojení přijímače v diagnostickém režimu (DSC kabel) stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
29.07.2004

Kabel pro připojení přijímače v diagnostickém režimu - direct servo control (viz Připojení přijímače v diagnostickém režimu).

Popis kabelu našel, kabel vyzkoušel a informaci poskytl Zbigniew Zdziuch.


image


image

Zdroj: Tx 2 Tx
image zpětPřehled menuimage ';