¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Stupnění křídel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.01.2024

Stupnění křídel je vzájemné posunutí křídel dvouplošníku nebo víceplošníků vůči sobě.

image

Popisuje geometrii uspořádání křídel víceplošníků.

Kladné stupnění je v případě, že horní křídlo je více vepředu. Vyskytuje se stupněné uspořádání, nestupněné, záporně stupněné. Kladné stupněné zvyšuje podélnou stabilitu letounu a maximální vztlak. Záporné stupnění se používá kvůli zlepšení výhledu pilota.

Stupnění se udává vzdáleností mezi náběžnými hranami, nebo jako procento poměru mezi touto vzdáleností a vzdáleností křídel svisle, nebo jako úhel.

(zveřejněno na stránce Geometrie letadla)