¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Mohutnost ocasních ploch stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.08.2018

Srovnejte mušky různých typů letadel. Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky.

image image image

Je to poměrné bezrozměrné číslo. Čím je větší, tím jsou ocasní plochy mohutnější.

Výpočet mohutnosti výškovky se provádí podle vzorce:

AVOP=(SVOP * r)/(S * bae)

Kde SVOP je plocha výškovky
r je rameno výškovky - u přímého křídla je to vzdálenost mezi čtvrtinovou čárou křídla a čtvrtinovou čárou výškovky
S je plocha křídla
bae je střední hloubka křídla

Příklad výpočtu pro model Stinger určený pro souboje na svahu:

image

zdroj: rcmania.cz
AVOP=(SVOP * r)/(S * bae)
SVOP = (170 + 100) / 2 * 370 = 49 950 mm2 (plocha výškovky)
r = 460 mm (rameno výškovky)

S = (290 + 135) / 2 * 1200 = 255 000 mm2 (plocha křídla)

bae = (290 + 135) / 2 = 213 mm (střední hloubka křídla)

AStinger = 49 950 * 460 / (255 000 * 213) = 0.42 (mohutnost)

AStinger = 0.42

Výpočet mohutnosti výškovky pro uvažovaný PSS model Bf-109:

ABf109=(SVOP * r)/(S * bae)

SVOP = (150 + 100) / 2 * 440 = 55 000 mm2

r = 660 mm

S = (310 + 140) / 2 * 1200 = 270 000 mm2

bae = (310 + 140) / 2 = 225 mm

ABf109 = 55 000 * 660 / (270 000 * 225) = 0.60

ABf109 = 0.60

Vychází mi to u Messerschmitta lépe než u Stingera. Stinger je totiž kratší.

(zveřejněno na stránce Mohutnost ocasních ploch)