¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

ILS st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)