¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Hloubka křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.07.2007
Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image

Je to vzdálenost náběžné a odtokové hrany.

image

Křídlo může mít v různých místech různou hloubku. Pro popis obdélníkového křídla stačí pro popis tvaru a rozměru křídla udat jen jednu hloubku, protože je stále stejná. U křídla majícího tvar čtyřúhelníku stačí udat kloubku u kořene křídla a na konci křídla, u křídla se složitějším tvarem hloubky v místech lomení.

image

Hloubka křídla se měří vždy ve směru rovnoběžném, s podélnou osou letadla. Hloubka křídla se počítá včetně křidélek nebo vztlakových klapek.

(zveřejněno na stránce Geometrické charakteristiky)