¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

flight controller st�l� odkaz / permalink

18.06.2023
Zkratka FC.

image

Flight controller FC je deska s procesorem, pamětí, akcelerometry a gyroskopy, barometrem, může obsahovat čidla napětí a proudu, připojují se k němu další periferie, například GPS. V modelu se serva nepřipojují na přijímač, ale výstupy přijímače jsou připojeny do FC a serva se připojí až za FC. Vysílač slouží jen k přenosu poloh kniplů a přepínačů ze země do modelu, veškerá inteligence je v kontroleru v modelu. Ve vysílači ne nenastavují žádné mixy, nepoužívají se trimy kniplů.

FC umožňuje stabilizovaný let, FC, je-li připojena GPS, umožňuje autonomní let, tedy let, kdy není třeba zásahů pilota do řízení, zvládne i let po předem zadané trase. FC ošetřuje také fail-safe, umí přivést stroj na zem nebo ho přivede nad místo vzletu.

Dalčí podrobnosti najdete zde: Ovládání modelů automatem - Flight Controllery

(zveřejněno na stránce Pojmy v RC)