¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

FAF st�l� odkaz / permalink

20.01.2018
Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)