¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

EXIF st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Informace o expozici, fotoaparátu, době pořízení snímku atp. ukládané přímo do souboru snímku.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)