image

Vypěňování stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.04.2010

Pěnové plasty se dají koupit i v nevypěněné formě. Dají se potom s nimi vyplňovat - vypěňovat nepravidelné prostory. Ve velkém letectví se vypěňování používá na zvyšování tuhosti kompozitových nebo plechových skořepin, třeba se vypění dutina koncového oblouku křídla. V modelářské praxi se pracuje spíše s již vypěněnými polotovary. Z běžného života můžete znát vypěňování dutin okolo oken při jejich montáži.

Materiál pro vypěňování se běžně prodává ve standardizovaných kartuších v obchodech pro stavebníky (polyuretan, PUR pšny), ze kterých se vytlačuje, ve volném prostoru expanduje (roztahuje se, pění) a vlivem vzdušné vlhkosti vytvrdne. Nebo se míchá ze dvou složek.

Zde je příklad použití v modelářské praxi. Vypěnění laminátového trupu malého modelu. Zabrání se tak borcení stěn trupu ocasu modelu a zvýší se tak jeho odolnost proti jeho zlomení:


předchozí stránka imagePolotovary z pěnových plastů