image

image předchozí hesloindexdalší hesloimage

Aerodynamické tunely stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.03.2006

V počátcích letectví se prováděla měření za pohybu zkoumaného objektu. Už Leonardo da Vinci a Isaac Newton zkoumali takto vlastnosti těles v proudu vzduchu. To je však nevýhodné, protože vzduchem musí cestovat i měřící aparatura (tehdy včetně výzkumníka). Záhy přišli výzkumníci s myšlenkou: měřený předmět a aparatura bude na místě a pohybovat se bude vzduch. Vznikají tak aerodynamické tunely. 

image předchozí hesloindexdalší hesloimage