¦ Kontakt ¦ Hledat image

Parametry a proměnné systému INAV stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.10.2022

Reference zde: github.com/iNavFlight/docs

A

align_board_pitch Jemné doladění polohy flight controlleru v letadle. Odchylka v příčné ose. image více ....
align_board_roll Jemné doladění polohy flight controlleru v letadle. Odchylka v podélné ose. image více ....
align_board_yaw Jemné doladění polohy flight controlleru v letadle. Odchylka ve svislé ose. image více ....
align_gyro Informace o tom, v jaké poloze je flight controller v letadle uložen. Polohy se udávají po 90°. image více ....

A F G I M N P R Y

F

fw_d_level Udává, při kolika procentech výchylky kniplu se přepne v módu HORIZON z chování jako v módu ANGLE na chování módu HORIZON. S menší výchylkou se to chová jako v módu ANGLE, náklon se zvětšuje jen do maximálního možného povoleného, když se knipl vychýlí dál, točí letadlo kolem celé osy. image více ....
fw_loiter_direction Směr kroužení v módech POSHOLD a RTH LOITER.image více ....

A F G I M N P R Y

G

gps_min_sats Minimální počet přijímaných satelitů GPS, aby došlo k zaarmování. image více ....

A F G I M N P R Y

I

imu_acc_ignore_rate image více ....
imu_acc_ignore_slope image více ....
imu_dcm_ki image více ....
imu_dcm_kp image více ....

A F G I M N P R Y

M

manual_pitch_rate Omezení výchylky výškovky pro MANUAL mód. image více ....
manual_rc_expo Expo pro mód MANUAL - výškovka, křidélka image více ....
manual_rc_yaw_expo Expo pro mód MANUAL - směrovka. image více ....
manual_roll_rate Omezení výchylky křidélek pro MANUAL mód. image více ....
manual_yaw_rate Omezení výchylky směrovky pro MANUAL mód. image více ....
max_angle_inclination_pit Maximální podélný sklon letadla při stoupání nebo klesání při plné výchylce výškovky. Omezení maximálního úhlu podélného sklonu v módu ANGLE. image více ....
max_angle_inclination_rll Omezení maximálního úhlu příčného náklonu v módu ANGLE. image více ....

A F G I M N P R Y

N

nav_fw_allow_manual_thr_increase OFF / ON. Nastaveno na ON umožňuje ovládat motor v navigačních módech, přidávat plyn nad hodnotu nastavenou parametrem nav_fw_cruise_thr. image více ....
nav_fw_bank_angle Úhel náklonu pro autonomní letové módy pro let v zatáčce.image více ....
nav_fw_climb_angle Úhel stoupání pro autonomní letové módy.image více ....
nav_fw_cruise_thr Plyn v módu NAV COURSE HOLD a NAV CRUISE.image více ....
nav_fw_cruise_yaw_rate Tento parametr mi není úplně jasný. Popis:image více ....
nav_fw_dive_angle Úhel klesání pro autonomní letové módy. image více ....
nav_fw_loiter_radius Poloměr kroužení v módech POSHOLD a RTH LOITER.image více ....
nav_fw_max_thr Maximální plyn pro všechny navigační módy, kde je autopilotem řízeno stoupání. image více ....
nav_fw_min_thr Minimální plyn pro všechny navigační módy, kde je autopilotem řízeno klesání. image více ....
nav_fw_pitch2thr Konstanta, která určuje, jak moc se má přidat plyn pro každý stupeň úhlu stoupání letadla. image více ....
nav_fw_pos_xy_p image více ....
nav_fw_pos_z_d image více ....
nav_fw_pos_z_i image více ....
nav_fw_pos_z_p image více ....
nav_manual_climb_rate Maximální stoupání nebo maximální klesání při plné výchylce výškovky. image více ....
nav_wp_radius Vzdálenost od otočného bodu, ve které se vyhodnotí úspěšný průlet tímto bodem. image více ....
nav_wp_safe_distance Bezpečnostní parametr. Maximální vzdálenost prvního otočného bodu od místa vzletu - Home Position. image více ....

A F G I M N P R Y

P

pitch_rate Maximální rychlost rotace podél příčné osy - výškovka, podélný sklon. Omezuje chování v módu ACRO. image více ....

A F G I M N P R Y

R

rate_accel_limit_roll_pitch Omezení akcelerace rotace. 5000 je hodnota pro větší letadla a pomalejší akceleraci, vyšší hodnoty jsou pro menší obratnější stroje. image více ....
rate_accel_limit_yaw Omezení akcelerace rotace. image více ....
roll_rate Maximální rychlost rotace podél podélné osy - křidélka, náklon. Omezuje chování v módu ACRO. image více ....

A F G I M N P R Y

Y

yaw_rate Maximální rychlost rotace podél svislé osy - směrovka. Omezuje chování v módu ACRO. image více ....


zpátky na: Tipy a postřehy │ dál: Zdroje


přehled kapitol:

 1. INAV
 2. INAV Configurator
 3. INAV LUA skript
 4. Módy autopilota
 5. RTH - Return To Home
 6. AUTOLAUNCH
 7. Nastavování
 8. Logování, blackbox
 9. Tipy a postřehy
 10. Parametry a proměnné systému INAV
 11. Zdroje
 12. Co s tím dělám já

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Flight Controllery | INAV)