KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Historie letectví ve filmu - Starr Bumble Bee II


publikováno:07.06.2021, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Historie všeobecného letectví, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vh_letectvi

Rozpětí 1.7 m, cestovní rychlost 241 km/h, pádová rychlost 139 km/h.


http://www.kolmanl.info