KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Geometrické charakteristiky - Úhel seřízení


publikováno:14.03.2004, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Co je co, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=m_geometrie

image

Je to úhel, který svírá tětiva profilu křídla s tětivou profilu VOP. V praxi se realizuje toto nastavení nastavením/změnou úhlu nastavení VOP (úhel nastavení VOP je analogický křídla). U pevných VOP (velkých letadel) se změna nastavení realizuje servomotory, u modelů se u snímatelných VOP řeší jejím podkládáním.

http://www.kolmanl.info