KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - T/D


publikováno:27.12.2011, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.
http://www.kolmanl.info