KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Údržba - Doporučené nastavení pro INAV 5.1


publikováno:30.10.2022, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Twin Star, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=ts_udr

[30.10.2022]

Provedl jsem dopručené nastavení pro plošníky:

set imu_acc_ignore_rate = 7
set imu_acc_ignore_slope = 4
set nav_fw_pos_z_p = 25
set nav_fw_pos_z_i = 5
set nav_fw_pos_z_d = 7
set nav_fw_pos_xy_p = 55
set imu_dcm_kp = 1000
set imu_dcm_ki = 0

Moje nastavení bylo:

imu_acc_ignore_rate = 9
imu_acc_ignore_slope = 5
nav_fw_pos_z_p = 15
nav_fw_pos_z_i = 5
nav_fw_pos_z_d = 5
nav_fw_pos_xy_p = 60
imu_dcm_kp = 1000
imu_dcm_ki = 0

Nastavil jsem doporučené hodnoty.


http://www.kolmanl.info