KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Přehled nářadí - DLP tiskárna


publikováno:10.12.2018, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Nářadí, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=naradi_list

DLP tiskárna je stereolitografická 3D tiskárna, tiskne se po vrtvách - řezech, UV světlem se vytvrzuje tekutý polymer.


http://www.kolmanl.info