KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Geometrické charakteristiky - Šíp křídla


publikováno:13.12.2004, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Co je co, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=m_geometrie

image Je to úhel, který svírá čára spojující čtvrtiny hloubky křídla s kolmicí k podélné ose letadla.

Na obrázku je méně častý připad dopředného šípu. Jedním ze známých letadel, které má dopředný šíp je větroň L-13 Blaník. Dopředný šíp se používá z konstrukčních důvodů, aby se nosník křídla dostal za prostor pro osádku letadla nebo aby se zlepšil výhled z kabiny. Taky ovlivní místo odtržení proudění na křídle.

Kladný šíp křídla má podoný stabilizující účinek jako kladné vzepětí.


http://www.kolmanl.info