KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - OSD


publikováno:02.03.2018, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

OSD - On Screen Display. Promítání údajů (přístrojů) na obrazovku.
http://www.kolmanl.info