KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Akrobatické létání - Aresti


publikováno:10.05.2008, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=lc_akrobacie

Arestiho symboly se používají pro zápis akrobatických figur ve sportovním letectví a v modelářství. Zápisem pomocí těchto značek lze popsat celou akrobatickou sestavu.

image

Plná čára (černá) symbolizuje let v normální poloze nebo let s pozitivním přetížením. Přerušovaná čára (červená) let v obrácené poloze nebo let se záporným přetížením.

Viz Akrobatické obraty.


http://www.kolmanl.info