KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - c/l


publikováno:11.01.2018, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

zkratka center line - osa dráhy
http://www.kolmanl.info