KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

nav_fw_pos_z_i

publikováno:30.10.2022
v sekci:INAV
na stránce:Parametry a proměnné systému INAV

Trvalý odkaz na tento text je: http://www.kolmanl.info?show=SHOW_TXT&alias=NAVFWPOSZI
Na této adrese najdete tento text vždy i když později změním strukturu stránek svého webu.