image

Laminování - základy

Stříhání tkaniny stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.02.2004
Skelnou tkaninu je třeba stříhat v úhlu 45° vůči směru vláken tkaniny.

Pokud budet tkaninu stříhat souběžně s jejími vlákny, rozpadne se vám v průběhu práce tkanina pod rukama. Střih uhlopříčně na směr vláken zajistí, že zůstane zachována vazba pramenců - vláken tkaniny, pramence nebodou z tkaniny vypadávat.

Stříhat lze běžnými nůžkami, ale budou se vám rychle tupit. Pro sváteční laminování si s obyčejnými nůžkami vystačíte. Budete-li ale laminovat více, můžete si pořídit nůžky s keramickými břity.

Dávkování složek stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.12.2004

Pryskyřici je třeba při zpracování namíchat s tvrdidlem. Při míchání je třeba dodržet poměr pryskyřice a tvrdidla, jinak nebude mít výsledný výrobek požadované vlastnosti nebo se pryskyřice nevytvrdí.

Mísící poměr je udáván buď v jednotkách váhových nebo hmotnostních, případně výrobce udává obojí.

Dávkování tvrdidla pipetou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.12.2004

U starších výrobků tvoří tvrdidlo jen malou část z celkového objemu. Do malého množství míchané pryskyřice se tak dává jen pár kapek tvrdidla.

Například u pryskyřice ChS 1200 je poměr pryskyřice a tvrdidla 100 : 7 hmotnostních dílů.

Tvrdidlo lze odměřovat po kapkách. Nabírá se do kapátka a nakape se do pryskyřice. Do 10g pryskyřice 16 kapek tvrdidla nebo nebo do 10 ml pryskyřice 20 kapek tvrdidla.

Odvažování stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.12.2004

Větší množství pryskyřice je možné odvážit na váze.

Odměřování stříkačkami stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.12.2004

Zpracováváte-li menší množství pryskyřice a odměřujete-li objemová množství, lze s výhodou využít injekčních stříkaček.

image

Stříkačky jsou zapíchnuté v otvorech ve víku nádoby s pryskyřicí a tužidlem, po obrácení lahvičky dnem vzhůru natáhnete potřebné množství prysklyřice a tužidla. Je to jednoduché, rychlé, čisté.

Samozřejmě stříkačku pro pryskyřici používáte jen pro pryskyřici, stříkačku pro tužidlo jen pro tužidlo.

Postup stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2016

Pryskyřici má po rozmíchání s tužidlem určitou dobu zpracovatelnosti. Pro pryskyřici a použité tužidlo ji udává výrobce a je to doba, po kterou je možné s pryskyřicí pracovat, doba, po kterou lze pryskyřicí tkaninu prosytit.

Tato doba se pohybuje u jednotlivých výrobků a kombinací pryskyřice - tužidlo od 10 do 90 minut. U běžně používaných pryskyřic budete mít na zpracování rozmíchané pryskyřice půlhodinu. Je tedy dobré mít předem nastříhané potřebné kusy tkaniny.

Když jsem kdysi s pryskyřicí pracoval, myslel jsem, že musím pro tu jednu operaci, kterou jsem si vymyslel, namíchat pryskyřici najednou. Pracně jsem odhadoval, kolik pryskyřice jsem měl rozmíchat s tužidlem. Buď mi v průběhu práce pryskyřice došla, nebo mi dost zbylo a bez užitku ztvrdlo v kelímku. Když jsem musel namíchat další dávku, vzal jsem další čistý kelímek, další špachtli na míchání. Bál jsem se, že bych smícháním čersvé pryskyřice a pryskyřice natužené předtím dostal mix tekuté pryskyřice a žmolků. Potom jsem ale zjistil, že normálně lze do kelímku, ze kterého beru při nanášení pryskyřice, domíchat další dávku a to i několikrát. Je to lepší taktika, než si namíchat množství, které nestačíte zpracovat.


zpátky na: Skladování │ dál: Výrobci a prodejci


přehled kapitol:

 1. Kompozity
 2. Materiály vláken
 3. Formy výztuže
 4. Laminování
 5. Pryskyřice
 6. Skladování
 7. Laminování - základy
 8. Výrobci a prodejci
 9. Laminování a zdravotní rizika
 10. Návody pro práci s kompozity na internetu
 11. Polotovary

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Materiály | Kompozity)