image

Můj život s 3D tiskárnou

image novějšístaršíimage

Ovládání na dálkustálý odkaz / permalink

29.11.2022

[14.10.2022]

Když jsem tiskárnu kupoval, inzeroval Průša, že tiskárnu vybaví ovládáním po síti. Síťový konektor tiskárna má, tiskárna funguje jako webový server, ale prakticky to k ničemu není. Měsíce běžely a nic se nedělo. Příslib, že něco vyvine, Průša nedodržel.

image

Teď jsem objevil článek Vývojářský deník: Jak jsme naučili Original Prusa MINI+ komunikovat bezdrátově

Zde se opakuje: Od začátku jsme hledali komplexní řešení, které by podporovalo nejen triviální přenosy G-Codů přes místní síť, ale bylo by také kompatibilní s naším softwarem pro správu farmy PrusaLink a Prusa Connect. V plánu bylo vytvořit stabilní stack TCP/IP pro Ethernet i Wi-Fi, mít možnost používat sockety BSD a využívat aplikační vrstvu – tedy webovou stránku s prvky pro dálkové ovládání běžící na serveru HTTP přímo v tiskárně. Tým dostal zadání a začal pracovat.

Mě stačí ten přenos G-code po síti, abych nemusel běhat mezi dvěma počítači a tiskárnou s USB pamětí. Měl by to nabízet firmware 4.4.0 BETA.

Tak jsem se rozhodl pro jeho instalaci. Instalace je jednoduchá. github.com/prusa3d/releases/v4.4.0-beta2 , pod nadpisem Assets jsem stáhl oba sobory bbf

image

a zkopíroval jsem je na USB paměť. Pak stačí paměť vložit do tiskárny, zapnout a řídit se pokyny na displeji tiskárny a provést update firmware. V menu tiskárny se v nastavení v Network povolí síť, já jsem tiskárnu připojil k síti kabelem, router mám v dílně kousek od ní, počkal, až se načte ip adresa, opsal si ji, opsal jsem si také api key. V počítači jsem do adresního řádku prohlížeče zadal opsanou ip adresu a vyskočilo na mě okno rozhraní tiskárny PrůšaLink. Je třeba ho odblokovat zadáním api key.

image

Přes toto rozhraní je opravdu možné posílat program pro tisk do tiskárny z kteréhokoli počítače připojeného v síti. Během tisku ze zde zobrazuje, co tiskárna dělá.

image novějšístaršíimage


zpátky na: 3D tiskárna v dílně │ dál: 3D tisk z Fusion 360


přehled kapitol:

  1. 3D tiskárna Průša Mini
  2. 3D tiskárna v dílně
  3. Můj život s 3D tiskárnou
  4. 3D tisk z Fusion 360
  5. PrusaSlicer
  6. Zdroje
  7. Problémy, na které jsem narazil
  8. Co s tím dělám
  9. Parametry

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Průša Mini)