¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Vzepětí křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.12.2004

image Vzepětí křídla stabilizuje přímý let modelu a umožňuje uvedení letadla do zatáčky jen směrovkou bez pomocí křidélek. Vzepětí křídla se pohybuje od 3 do 6 stupňů.

Při malém vzepětí se letadlo obtížně dostává z jednoho náklonu (zatáčky jedním směrem) do opačného náklonu. V extrémním případě nelze zatáčku směrovkou vybrat.

Velké vzepětí usnadňuje uvedení letadla do zatáčky, ale let je kolíbavý ze strany na stranu.

Příliš velké vzepětí prakticky znemožňuje uvedení letadla do zatáčky.

Akrobatická letadla

U akrobatických strojů se velikost vzepětí ladí takto: letadlo se uvede do nožového letu a

  • vrací-li se do normální polohy, je vzepětí příliš veliké
  • převrací-li se do polohy na zádech, je vzepětí malé
Křídlo s kladným šípem

Protože kladný šíp má podobný spabilizující účinek jako vzepětí křídla, mají letadla s šípovým křídlem malé vzepětí nebo dokonce vzepětí záporné.

(zveřejněno na stránce Geometrické charakteristiky)