¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

G53 st�l� odkaz / permalink

07.08.2022
G53 - Move in Machine Coordinates je kód pro nastavení pohybu v souřadném systému stroje. Je to nemodální příkaz, musí být uveden na každém řádku.

Příklady:
G53 G0 X0 Y0 Z0 - rapid přesun na home pozici stroje.
G53 X2 rapid lineární přesun na absolutní pozici X2

(zveřejněno na stránce Přehled)