¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Naučím se Rhino!

Podkladystálý odkaz / permalink

14.07.2019

7.10.2016

Podkladů pro kreslení mám hned několik. Každý je v detailech jiný! image Porovnáváním detailů na různých výkresech a srovnávání výkresů s dostupnými fotografiemi se dostávám zase ke stejnému "nejsprávnějšímu" výkresu z časopisu Model Hobby Magazín 7/2007.

image

Musím se naučit jak vložit podkladové výkresy do jednotlivých pohledů Rhina. Použiju Surface - Plane - Picture Frames.

Skeny výkresů bývají deformované, případně už původní výkresy v publikacích mají různé geometrické vady, kolmice třeba nejsou kolmé. Začínám srovnáním osy letadla na výkrese s osou souřadné soustavy ve Rhinu. Potom nakreslím vodorovnou kótu na kótu nebo známý rozměr na výkresu. Výpočtem získám měřítko pro úpravu rozměrů podkladu na výkresu.

Výkresy v publikacích mívají ještě jednu vadu - půdorys a bokorys nejsou úplně v na chlup stejném měřítku. Vytažením svislých čar kontroluji shodu půdorysu a bokorysu. Podle těchto čar srovnám podklad vložený do pohledů Top a Left. Výsledkem je podklad připravený pro kreslení základní geometrie.

Teď už kreslením nad podkladem dostávám čáry odpovídající rozměrům předlohy, rozměrům skutečného letadla.

image

kliknutím zvětšíte

Musel jsem se naučit:

  • jak vložit bitmapu jako předlohu pro kreslení,
  • jak přesouvat objekty,
  • jak nakreslit kótu, jak nakreslit svislou a vodorovnou čáru,
  • jak zvětšovat a zmenšovat objekty ve výkresu,
  • jak objekt pootočit

Výkresy trupu s otevřenými kokpity neodpovídají předloze vůbec. A kity produkované výrobci stavebnic jsou v případě verze s otevřenými kokpity čirá fantazie. Když budete zkoumat dobové fotografie, zjistíte, že hřbet trupu orčitě netvoří jednoduchý oblouk jako je to u verze se zakrytými pilotními prostory.

(zveřejněno na stránce Naučím se Rhino!)

print tisk