¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

První pokusy

CNC router Stepcraft-2/D.600

2Dstálý odkaz / permalink

31.12.2018

3D jsem zkusil, je na řadě zkusit seriozně 2D, zkusit něco vyříznout z deskového materiálu.

image

Nakreslil jsem si čtverec přesných rozměrů. Zkusím ho vyříznout a vyříznutý čtverec změřím. Měl by to být zase čtverec s hranou 6 mm.

image

V menu CAM jsem zvolil 2D opreace a v nich vylučovací metodou vybral operaci Contour. Zadal průměr nástroje, zadal výšky, v jakých má fréza přejíždět, v jaké výšce řezat. Nulovou výšku jsem zvolil ve výšce kontury a posun frézy dolů do řezu jsem zadal tloušťku materiálu plus půl milimetru. Když potom nastavím čelo frézy na horní stranu materiálu, měl by mi ten půl milimetr navíc zařídit, že desku proříznu skrz naskrz. A čtverec zkusím říznout na jedno upnutí desky a nástroje ve vzdálených místech pracovní plochy stroje, prořez směrem dolů by měl být všude stejný.

image

Při generování G-kódu jsem musel zvolit, pro jaký stroj program generuji. Vybral jsem náhodně Generic Acramatic a vygeneroval .nc soubor. Soubor jsem natáhl do řídícího programu stroje WinPC-NC a čtvereček nechal vyříznout na několika místech pracovní plochy stroje. Všechny čtevečky se vyřízly 6 x 6 mm, všechny byly prořízle správně skrz materiál se zadaným půl milimetrovým přesahem. To je dobré.

(zveřejněno na stránce První pokusy)

print tisk