¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Slovníček pojmů

proporcionálnístálý odkaz / permalink

27.12.2017
Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)

print tisk