¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Slovníček pojmů

primární radarstálý odkaz / permalink

27.12.2016
Radar který vysílá paprsek elektromagnetického vlnění a zachytává odraz od objektů v prostoru. Z doby návratu odraženého signálu zjišťuje vzdálenost, ze síly odraženého signálu velikost sledovaného objektu.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)

print tisk