¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Knowledge base - co jsem zjistil, co jsem naměřil

Poznámky kotelníka

Teplota otopné vodystálý odkaz / permalink

22.11.2018

Teplota otopné vody má vliv na výkon topení. Čím je vyšší, tím rychleji dovede topení po otevření ventilu na radiátoru vyhnat teplotu nahoru. Při větším chladu venku se musí zvýšit teplta vody, kterou kotel posílá do radiátorů, aby se pokryly tepelné ztráty místnosti, při nižších venkovních teplotách může být teplota vody v okruhu nižší.

image

Příklad: Zvýšení teloty vody vstupující do radiátoru z 55 na 70 se zvedne výkon 1.6 x!

Když radiátory už nevytopí místnost na 22, je to proto, protože se snížilla teplota venku a předávaný výkon nestačí krýt ztrátu tepla. Je třeba zvednout teplotu vody v otopné soustavě, kotel musí vyhřívat vodu na vyšší teplotu.

Nastavuji tři teploty:

  • 65 st.C - podzim, jaro
  • 70 st.C - zima
  • 75 st.C - velké mrazy venku

(zveřejněno na stránce Knowledge base - co jsem zjistil, co jsem naměřil)

print tisk