¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Kde se nesmí létat

Letecké modelářství a právo

Národní parkystálý odkaz / permalink

16.01.2018

image

Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny:

§ 16
Základní ochranné podmínky národních parků
(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno
s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota50) nebo modely letadel

V platnost vstoupil tento zákaz 1.6.2017 zákonem č. 123/2017 Sb. ze dne 1.3.2017.

Národní parky v roce 2018:

  • Krkonošský národní park
  • Národní park České Švýcarsko
  • Národní park Podyjí
  • Národní park Šumava

(zveřejněno na stránce Kde se nesmí létat)

print tisk