¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Pojmy se kterými se v letectví setkáte

Všeobecné letectví

Letadlo (právní pojem)stálý odkaz / permalink

06.02.2017

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.

(zveřejněno na stránce Pojmy se kterými se v letectví setkáte)

print tisk