¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Emulátor DC/DS-24

JETI Duplex

Emulátor DC/DS-24stálý odkaz / permalink

07.04.2019

V menu Studia je spuštění emulátoru vysílače:

image

Setupy vysílače lze vložit do složky c:Users<user>AppDataLocalJETI-StudioEmulatorModel Volba modelu se v emulátoru neprovádí jak ve vysílači volbou modelu v menu vyvolaném Menu - Model - Select Model a najetím na vybraný model, emulátor otevře adresář a setup modelu se vybírá jako soubor.

(zveřejněno na stránce Emulátor DC/DS-24)

print tisk