¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Jednotlivosti - konstrukce

Fusion 360

Zásadystálý odkaz / permalink

31.07.2019

3D objekt začíná ve Fusionu 2D náčrtem. Jak bude 2D náčrt kvalitní, tak bude kvalitní 3D objekt a tak dobře se bude později pracovat s parametry konstrukce.

Každá geometrie v náčrtu má mít určenu:

  • pozici
  • rozměry
  • vazby vůči okolním objektům (constraints)

Obdélník nemá určenou polohu ani rozměry, proto ho Fusion zobrazuje modrou čarou:

image

a příkazem MOVE/COPY s ním lze hýbat

image

Když obdélník okótuji (klávesa D) a okótuji polohu jednoho jeho vrcholu, změní se barva čar z modré na černou. Čáry obdélníku jsou "zavazbené" (constrained) a náčrt je v pořádku:

image

Příkazem MOVE/COPY už s obdélníkem nelze hýbat, musely by se nejdříve zrušit vytvořené vazby!

image

Že je zavazbení všech geometrií ve skeči v pořádku, indikuje červená tečka u ikony skeče v browseru nalevo - možná to je červený připínáček image

image

Skeč 1 s obdélníkem má ikonu s červenou tečkou, je OK, skeč 2 s kružnicí s neurčenou pozicí a průměrem (proto je modrá) červenou tečku nemá.

Podrobně se zabývá těmito základy třeba Paul McWhorter ve svém cyklu Learn Fusion 360 or Die image anglicky

(zveřejněno na stránce Jednotlivosti - konstrukce)

print tisk