¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Tutoriály

Fusion 360

Poznámkystálý odkaz / permalink

30.04.2019

Vypsal jsem si tyto poznámky:

Objemové těleso - Body

Objemové těleso - Body je nepřerušovaný 3D tvar, jedno nepřetržité těleso. S objemovými tělesy v rámci jedné komponenty můžeme provádět vzájemně mezi sebou Booleovy operace, tělesa můžeme dohromady sjednotit, vypočítat rozdíl nebo průnik.

  • Pouze pro modelování
  • Neobjeví se v kusovníku na výkrese
  • Kopie jednotlivých těles mohu libovolně upravovat bez návaznosti na “matku” ze které vzešly.
  • Tělesa můžete přesouvat z jedné komponenty do druhé.

Komponenta - Component

Komponenta - Component se skládá z jednoho nebo více objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent. Komponenta může obsahovat jiné komponenty, je tak sestavou několika dílů. Komponenty mezi sebou mají různé vztahy. Můžeme je k sobě spojovat za použití vazeb.

  • Skládá se z objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent.
  • Jedná se o díly, sestavy, pod-sestavy, atd…
  • Komponenty můžete slučovat do jednotlivých sestav / podsestav a také je mezi sestavami přesouvat.
  • Změna provedená na jedné komponentě se projeví i v jejich dalších kopiích.

(zveřejněno na stránce Tutoriály)

print tisk