image

Výškoměry pro modelystálý odkaz / permalink

03.03.2007

Výškoměr v modelu měří v pravidelných intervalech tlak vzduchu. Ze změn tlaku vzduchu vypočítává přístroj za letu výšku letadla.

Přehled důležitých vlastností výškoměrů je na této stránce.

Výškoměry lze dnes běžně koupit. Někteří modeláři však šli cestou vlastního vývoje - viz například ToMaSova modelářská elektronika.

Přehled nabízených výškoměrů je na stránce Výškoměry pro modely letadel - přehled.

Vlastnostistálý odkaz / permalink
04.09.2004
přehled vlastností

provoz:offline(záznam)/online
přesnost:1 m až desítky metrů
rozsah:maximální a minimální měřitelná výška
velikost:rozměry, hmotnost a potřebná velikost napájecího akumulátoru
značkování:možnost vkládat do záznamu značky na povel z vysílače
paměť:počet zaznamenaných údajů a interval záznamu

Při výběru konkrétního výškoměru je třeba dobře zvážit, pro jaký účel si ho pořizujete a jaké vlastnosti jsou pro vás tedy důležité.

Druh provozustálý odkaz / permalink
04.09.2004

Výškoměr může pracovat buď v offline režimu nebo v režimu online.

Výškoměr pracující v režimu offline zaznamenává naměřenou výšku do vnitřní paměti, kterou lze po přistání přečíst. Takový výškoměr je vhodný pro měření výkonů modelu, pro zjišťování maximální výšky a podobně. Z grafu lze dobře vyčíst rychlost stoupání v termice i rychlost při střemhlavém letu.

Výškoměr pracující v režimu online přenáší naměřený údaj na pozemní zařízení v průběhu letu, které zobrazuje aktuální výšku na displeji, nebo je výška indikována zvukem - výškoměr generuje slovní vyjádření výšky. Takový výškoměr použijete, když chcete třeba na závodech zajistit vyvlekání větroňů do stejné výšky.

Přenos se uskutečňuje rádiem v pásmu 433 MHz nebo 2.4 GHz.

Přesnoststálý odkaz / permalink
04.09.2004

Pokud nepotřebujete podle naměřených údajů analyzovat letové výkony modelu, nemusí být přesnost příliš veliká. Pokud však budete chtít váš model podle naměřených údajů ladit a studovat jeho letové výkony, bude pro vás přesnost důležitou vlasností.

Pro zjišťování dosažené výšky při aerovleku stačí přesnost +-10 m.

Pro měření výkonů modelu to ale nestačí. Rozdíl naměřeného klesání modelu v řádu 0.1 m/s je pro posuzování výkonů modelu podstatný. Přesnost 1 m je tedy pro takovéto účely minimální.

V poslední době proběhla vášnivá diskuze (9/2002), zda jsou údaje těchto přístrojů pravdivé. Někomu se zdá naměřená výška příliš malá, někomu naopak příliš velká. Diskuze se vede kolem způsobu získání statického tlaku. Přetlak nebo podtlak v trupu v různých letových režimech může ovlivnit naměřené údaje. Diskutuje-li se, zda vzniká chyba v řádech stovek metrů, lze snadno vyzkoušet kontrolním letem s různými letovými režimy ve výškách 0-100 m nad zemí, zda se naměřené údaje významným způsobem od této výšky odchýlí.

Rozsah měřenístálý odkaz / permalink
09.09.2004

Výškoměry neumějí měřit výšku od 0 do nekonečna. Rozsahy měření jednotlivých výškoměrů se liší. Některé měří relativní výšku +-1000 m, jiné měří třeba od 0 do 9000 m a podobně.

Je tedy třeba si promyslet, zda uvedený rozsah měření vyhovuje vašim praktickým požadavkům.

1000 m je hodně velká výška, ale s velkým větroněm (rozuměj 5 m a více) se můžete dostat (a model řídit) do větších výšek.

Důležitá je i možmost měření výšky do mínusu. Pokud budete létat hluboko pod sebou, může vám informace o výšce nad terénem pomoci při rozhodování zda bezpečně přistát nebo se snažit ještě ulovit nějaký stoupák.

Velikost zařízenístálý odkaz / permalink
04.09.2004

Značkování záznamustálý odkaz / permalink
19.09.2004

Některá zařízení umožňují vkládat do záznamu na povel z vysílače značky. To je důležité pro každého, kdo chce z paměti výškoměru odečítat záznam související s nějakým konkrétním letovým režimem nebo manévrem.

Když chci například změřit minimální klesavost větroně, vložím do záznamu značku na začátku měřeného průletu a na jeho konci. Na záznamu si potom tyto značky najdu a odečtu čas a rozdíl výšek.

Rozsah záznamustálý odkaz / permalink
11.09.2004

Velikost paměti výškoměru není nekonečná. Je třeba najít kompromis mezi délkou intervalu mezi dvěma záznamy a celkovou dobou záznamu. Čím kratší interval, tím podrobnější křivka záznamu letu, ale kratší celková doba záznamu. Je třeba najít kompromis.

Je třeba zvážit účel, pro který si výškoměr pořizujete. Ideální je, když se dá interval měření přepínat.

Pozor na zařízení, která si pamatují jen jednu hodnotu - maximální výšku. Využití takového zařízení je jen omezené.

Měření výšky barometrickým výškoměrem nebo GPSstálý odkaz / permalink
24.05.2008

V poslední době padá otázka, jaký je rozdíl mezi měřením výšky barometricky a GPS-kou.

image

Měření výšky barometricky je přesnější. Na grafu je dobře vidět, jak jde výška měřená GPS (červená čára) "po schodech". Vyplývá to s rychlosti práce GPS přijímače, který dává informaci o poloze 1 x za sekundu (novější GPS umí předávat polohu 5 x sekundu). Barometrické měření může dávat mnohonásobně více vzorků a tak je křivka měření výšky prakticky plynulá (zelená barva).

Barometrické měření běží ve všech polohách modelu, měření GPS má výpadky při letu na zádech.

Námitkou proti barometrickému měření je utíkání výšky se změnou tlaku vzduchu způsobenou zněnou počasí. Ano, je pravda, že výška se změnou tlaku vzduchu v oblasti létání ujede, ale z praktického hlediska to nemá význam. Při startu modelu se výška vynuluje a během jednoho desetimunutového letu ujede výška maximálně o jednotky metrů.

Výhodou GPS je, že získáte výšku místa startu v nadmořské výšce.

Prodejci výškoměrůstálý odkaz / permalink

02.09.2004

Článek byl z webu stažen

This article was withdrawed.

Jiné možnostistálý odkaz / permalink

17.06.2007

Mimo modelářských výškoměrů můžete využít i jiná zařízení. Většinou to však bude znamenat oproti specializovaným zařízením velká omezení.

Pokud chcete zjistit dosaženou výšku, můžete do letadla vložit hodinky s výškoměrem. Hodinky ale musí umět zaznamenat maximum.

Nabízí se také možnost vložit do modelu GPSku. Pozor ale na přesnost - GPS neumí výšku měřit moc přesně. Chyba může být až 50 m. Pokud je GPS vybavena barometrickým výškoměrem, bude přesnost dostatečná. Pokud budete zjišťovat relativní výšku, tedy rozdíl výšek mezi místem startu a maximální výškou, bude přesnost dostatečna.

Další možností je použít nějaký telemetrický systém, který davá údaje o výšce.


Výškoměry pro modely letadel - přehledimage následující stránka

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Elektronika)