¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co je tu nového?

Půdorys křídla

Amigo II - Výkres křídla

Pro nakreslení žeber ucha je třeba vědět hloubky křídla a délku ucha, žebra střední části jsou jednoduchá záležitost, všechna žebra jsou stejná. Začínám nakreslením mušky křídla - jednoduchého náčrtku, ze kterého je zřejmé rozmístění žeber a základní půdorysné rozměry.

image

Revolto

Nesvačilské podívání

Kombinování

Fusion 360 - Tutoriály k volnoplošnému modelování

Jakmile člověk začne modelovat pomocí prostředků volnoplošného modelování, narazí na problém, jak zkombinovat části konstrukce vytvořené volnoplošným modelováním a části vytvořené přes náčrty. Jak třeba vyrobí přechody mezi plochami. Tutorial na to dává návod a ukazuje i vlastní volnoplošné modelování:

image anglicky

Profil

Amigo II - Profil

Pro výrobu žeber je třeba dostat z plánu profil křídla do programu. Vyříznu si z plánku kousek s vyobrazenými žebry a vložím ho do Fusionu jako canvas: Insert - Canvas. Vložil jsem ji do roviny X-Y. Kontextovou volbou v browseru nalevo Calibrate si natáhnu profil na hloubku 100 mm.

image

Přehled ¦ Starší image.