KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Historie letectví ve filmu - TSR-2, britský nadzvukový bombardér


publikováno:28.07.2020, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Historie všeobecného letectví, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vh_letectvi

image anglicky


http://www.kolmanl.info