KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Historie letectví ve filmu - Exploze Ariane 5


publikováno:12.02.2018, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Historie všeobecného letectví, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vh_letectvi

Rok 1996, let rakety Ariane 5 vyvinuté European Space Agency končí po 40 sekundách explozí. Příčinou byla chyba programu, přetečení proměnné typu integer.

image anglicky

Zajímavé jsou záběry, ze kterých je patrné, jak je pracné po takovém výbuchu "uklidit"!


http://www.kolmanl.info