KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - SLA


publikováno:23.09.2018, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

Stereolitografie, druh 3D tisku. Vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření.

Tiskne se po vrtvách - řezech, výška vrstvy 15 – 100 µm, proto je povrch součástí velmi hladký. Fotopolymer je jedovatý a je třeba zacházení s tiskárnou tomuto přizpůsobit.

Ukázku viz 3D tisk


http://www.kolmanl.info