KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Mixy - Použité symboly


publikováno:18.07.2017, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci OpenTX, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=OTX_mixy

+= - sečíst
*= - násobit
:= - přepsat

http://www.kolmanl.info