KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - F4C


publikováno:27.12.2017, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

Rádiem řízené makety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část.
http://www.kolmanl.info