KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Na co si dávám pozor - Změna měřítka celého projektu


publikováno:27.04.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Fusion 360, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=f360_pozor

Můj styl práce při tvorbě modelu bylo vždy vytvořit výkres předlohy v rozměrech předlohy. Snadno tak mohu kontrolovat shodu 3D modelu se známými rozměry předlohy, snadno mohu kontrolovat proporce vůči objektům zachyceným na fotografiích. No a nakonec, když mám základní tvary a rozměry všech podstatných částí předlohy, celý výkres zmenším v zadaném měřítku. V tomnto případě tuhle loď, která je dlouhá 15 metrů, zmenším v měřítku 1 : 16 na lodičku dlouhou necelý metr.

image

Ve Fusionu jsem ale narazil. Ve Fusionu lze sice objekty zvětšit zmenšit, ale je to operace, která změní jen rozměry objektu na konci historie. Náčrty - sketches se nezmění, bitmapové předlohy - canvases se nezmění. A to je problém, protože i při další práci náčrty i bitmapové předlohy potřebuji a potřebuji je v odpovídajícím rozměru.

Volbou Modify - Change Parameters lze na jenom místě všechny kóty přepsat, lze zde dokonce psát i výraz, v mém případě za číslo s rozměrem stačí nakopírovat "/16". To bych ale musel mít všechno dokonale okótované a dokonale provazbené. A to nemám. Našel jsem i skript, který takové přepisování udělá za mě, ale problém nedokonalých náčrtů to neřeší!

Budu muset změnit svoji taktiku a kreslit už v měřítku budoucího modelu. A tuhle loď prostě znova nakreslit.


http://www.kolmanl.info